Odmítnutí odpovědnosti

Informace obsažené na této webové stránce jsou pouze pro obecné informační účely. Informace jsou poskytovány společností Aller Petfood a přestože usilujeme o to, aby byly informace aktuální a správné, neposkytujeme žádné výslovné ani implicitní vyjádření ani záruky ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafiku obsaženou na webových stránkách pro jakýkoliv účel. Jakékoli spoléhání na tyto informace je tedy výhradně na vlastní nebezpečí. V žádném případě nebudeme zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody nebo jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou ze ztráty dat nebo zisků plynoucích z používání nebo v souvislosti s používáním této webové stránky . Prostřednictvím těchto webových stránek budete moci propojit další webové stránky, které nejsou pod kontrolou firmy Aller Petfood. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo souhlasit s názory vyjádřenými v nich. Vyvíjí se veškeré úsilí, aby webová stránka fungovala hladce. Společnost Aller Petfood však nenese odpovědnost za to, že webová stránka je dočasně nedostupná z důvodu technických otázek mimo naši kontrolu.

 

Podmínky používání webových stránek

Vítejte na našich webových stránkách. Pokud budete nadále procházet a používat tyto webové stránky, souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky používání, které spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů upravují vztah mezi obchodním jménem a vaším vztahem k této webové stránce. Pokud nesouhlasíte s žádnou částí těchto podmínek, nepoužívejte prosím naše webové stránky. Termínem „Aller Petfood“ nebo „nás“ nebo „my“ odkazujeme na majitele webové stránky se sídlem Fabriksvej 1, 7000 Fredericia, Dánsko. Registrační číslo naší společnosti je: DK-27980880. Termín „vy“ odkazuje na uživatele nebo návštěvníka našich webových stránek. Používání této webové stránky podléhá následujícím podmínkám použití:

  • Obsah stránek těchto webových stránek je pouze pro vaše obecné informace a použití. Může se měnit bez předchozího upozornění.
  • Tento web používá cookies k monitorování nastavení procházení.

  • Ani my ani žádné třetí strany neposkytujeme žádnou záruku ani záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, výkonnost, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na této webové stránce pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že takové informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a výslovně vylučujeme odpovědnost za takové nepřesnosti nebo chyby v nejširším rozsahu povoleném zákonem.
  • Vaše používání jakýchkoli informací nebo materiálů na těchto stránkách je zcela na vlastní nebezpečí, za které nebudeme odpovídat. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky splňovaly vaše specifické požadavky.
  • Tato webová stránka obsahuje materiál, který je vlastněn nebo licencován námi. Tento materiál zahrnuje, mimo jiné, návrh, uspořádání, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázána jinak než v souladu s oznámením o autorských právech, které tvoří součást těchto podmínek.
  • Všechny ochranné známky reprodukované na této webové stránce, které nejsou vlastnictvím nebo licencovány provozovateli, jsou na webových stránkách uznávány.
  • Neoprávněné použití těchto webových stránek může způsobit nárok na náhradu škody a / nebo být trestným činem.
  • Čas od času může tento web obsahovat také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy vám poskytneme, abyste poskytli další informace. Neznamenají, že podporujeme jiné webové stránky. Nemáme žádnou odpovědnost za obsah propojených webových stránek.
  • Vaše užívání těchto webových stránek a jakýkoli spor, který vznikne z takového používání webové stránky, podléhají zákonům Dánska.

Chcete zůstat aktuální v našem světě krmiv pro zvířata?

Získejte pravidelné a relevantní zprávy o trhu a znalosti o našem světě krmiv pro zvířata a novinky naší společnosti. Zaregistrujte se zde do našeho bulletinu.

Můžete se kdykoli odhlásit

Top