My všichni máme odpovědnost

Bereme svou odpovědnost velmi vážně. To je důvod. proč jsme vyvinuli efektivní proces. Naše úsilí v oblasti CSR jsme vybudovali na třech pilířích:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – LIDÉ – SPOLEČNOST

"CSR – společenská odpovědnost firmy pro nás znamená, že jednáme čestně a upřímně. Že nám záleží na ochraně životního prostředí ve všem, co děláme. Že netolerujeme korupci a úplatkářství. A že se snažíme zajistit, aby každý zaměstnanec byl skutečně hrdý na to, že je součástí společnosti Aller Petfood.“

Henriette Bylling, Generální ředitelka a majitelka

Životní prostředí

Některé z klíčových otázek, na které se zaměřujeme:

  • Bezpečná výroba kvalitních produktů bez ztráty zřetele na ochranu životního prostředí
  • Snižování spotřeby elektrické energie a plynu spolu s celkovým nárůstem výroby
  • Ekonomické využití neobnovitelných

Lidé

Naši zaměstnanci jsou naším největším přínosem. Proto jsme zavedli program, který zajistí nepřetržité proškolování a profesního růstu pro všechny. Program zahrnuje např. podporu vzdělávání.

Vše jsme aktuálně zdokumentovali přes kolektivní smlouvu podepsanou vedením společnosti a zaměstnanci, kteří se dohodli na právech a povinnostech zajišťujících bezpečnost a komfort práce. Tento dokument se rovněž zabývá právem zaměstnanců, které my jako dánská firma, považujeme za ústřední a neobchodovatelné.

Právo zaměstnanců také zahrnuje naši povinnost zajistit všem naším pracovníkům standardní životní úroveň.

Společnost

Záleží nám na společnosti, které jsme součástí. Mimo jiné jsme aktivně implementovali programy na podporu pracovních práv a ochrany zaměstnanců. Podílíme se na společenských aktivitách a podpoře aktivit místních společenství. Podporujeme vzdělávání s cílem rozvoje místní společnosti.

Chcete se dozvědět více?

Pokud máte zájem se dozvědět více o naší snaze o CSR , prosím kontaktujte naši manažerku lidských zdrojů Elenu Krizenkovou na e-mailové adrese: krizenkovaE@alle-petfood.ru. Bude se Vámi ráda zabývat.

Chcete zůstat aktuální v našem světě krmiv pro zvířata?

Získejte pravidelné a relevantní zprávy o trhu a znalosti o našem světě krmiv pro zvířata a novinky naší společnosti. Zaregistrujte se zde do našeho bulletinu.

Můžete se kdykoli odhlásit

Top
You will find far more earthenware types from the Bell & Ross Bedroom 03-92 lineup compared to metal, therefore these fresh wrist watches add fake richard mille some comparatively affordable alternatives, costed correct together with the basic material model using dark call.